logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 4811
Meno kňaza : Mikuláš (Turčiansky Peter, 1360)
Pcmeno kňaza : mikulas1360turcpeter
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 819
Poradie : 184000
Citát : Nicolaus.Occurrit 1360. plebanus in Turócz-Szent-Péter. (Schemat. hist. Neosol. 250.)
Preklad : Mikuláš. V r. 1360 bol farárom v Turčianskom Svätom Petri. (Schemat. hist. Neosol. 250.)

Číslo záznamu : 29658
Meno kňaza : Mikuláš (Turčiansky Peter, 1360)
Pcmeno kňaza : mikulas1360turcpeter
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 138
Poradie : 10820
Citát : Mikuláš
1360 farár v T. Petre.