logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 29648
Meno kňaza : Mika, Michal
Pcmeno kňaza : mikamichal
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 137
Poradie : 10720
Citát : Mika Michal
N. 21.IX.1868 v Ústí, o. 1892, kaplán v Sl. Ľupči, Detve, Hronci, 1902 SF, 1903 farár v H. Lehote. Z. 13.II.1904, 36 r.

Číslo záznamu : 31104
Meno kňaza : Mika, Michal
Pcmeno kňaza : mikamichal
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 68
Poradie : 5390
Citát : Mika Michal
N. 21.9.1868 v Ústí. O. 1892. K v Sl. Ľupči, Detve, Hronci, 1902 SF, 1903 F v H. Lehote. Z. 13.2.1904, 36 roč.