logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 29645
Meno kňaza : Michal Bradatý /Barbatus/
Pcmeno kňaza : michalbradaty
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 137
Poradie : 10690
Citát : Michal Bradatý /Barbatus/
CV 1560 ho sp. ako farára v Necpaloch: „Neučený, ženatý, poriadneho života. Sv. prijímanie dáva pod obojím spôsobom, ostatné obrady koná podľa Cirkvi.“ BRH 177