logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 4426
Meno kňaza : Michal (Sučany, 1360)
Pcmeno kňaza : michal1360sucany
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 787
Poradie : 180150
Citát : Michael.Occurrit 1360. plebanus de Suchan (Szucsán) et vicarius de Turchi. (Schemat. hist. Neosol. 1876. 254.)
Preklad : Michal. V r. 1360 bol farárom de Suchan (Sučany) a vikárom v Turci. (Schemat. hist. Neosol. 1876, s. 254.)

Číslo záznamu : 29636
Meno kňaza : Michal (Sučany, 1360)
Pcmeno kňaza : michal1360sucany
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 137
Poradie : 10600
Citát : Michal
1360 plebán de Suchan /Sučany/ a vikár de Turchi (Turiec). NSP