logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 4378
Meno kňaza : Mertinger, Jozef (1700-1750)
Pcmeno kňaza : mertingerjozef1700
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 783
Poradie : 179670
Citát : Mertinger Josephus.7. Jul. 1729. investitus parochus in Német-Próna, ubi usque 1740. occupatus fuit. Subin beneficiatus. Archi Capituli Strigonii. † 9. Febr. 1750. Aetatis 50. Sepultus in capella arcis. Fecit fundationem in eccl. parochiali ad s. Ignatium.
Preklad : Mertinger Jozef. 7. júla 1729 bol ustanovený za farára v Nemeckom Pravne, kde bol až do r. 1740. Nato prijal benefícium ostrihomskej arcikapituly. † 9. februára 1750 vo veku 50 rokov. Je pochovaný v hradnej kaplnke. Zanechal fundáciu vo farskom kostole sv. Ignáca.

Číslo záznamu : 29620
Meno kňaza : Mertinger, Jozef (1700-1750)
Pcmeno kňaza : mertingerjozef1700
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 135
Poradie : 10440
Citát : Mertinger Jozef
1725 kaplán v Bratislave, 1729 farár v Sl. Pravne. Keď začal mať spory s farníkmi, odišiel radšej za kaplána na ostrih. hrad. /CV 1731, HD Sl. Pravno./