logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 29598
Meno kňaza : Matzko, Ján
Pcmeno kňaza : matzkojan
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 132
Poradie : 10220
Citát : Matzko Ján
N. 27.XII.1792 v N. Bani, o. 1815, aktuár, prebendát, 1819 ceremonár, 1821 farár na Píle, 1825 v H. Hámroch, 1827 v Skl. Tepliciach, 1830 AS, 1833 D, 1838 v Sl. Ľupči, 1847 v D. Nive, 1855 prosyn. examinátor, 1856 HCEN. Z. 18.VIII.1880. Bol prostrednej postavy, silnej konštrukcie. Vynikajúci, kultivovaný a príjemného chovania. V spoločenskom styku bol milý, svojim príjemným chovaním si vedel získať všetkých. Až do smrti bol zdravý a čulý. /HD Sl. Ľupča, Novosad v HD D. Niva./