logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 29594
Meno kňaza : Matúškovič, Martin
Pcmeno kňaza : matuskovicmartin
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 131
Poradie : 10180
Citát : Matúškovič Martin
N. 3.XI.1851 v Slovanoch, o. 1875, kaplán v Handlovej, prebendát, katechéta na dievčenskom lýceu v BB, 1878 supl. prof VŠB, 1882 riadny prof VŠB, fiškus konzistória, 1890 farár v Hájnikách, 1898 D, 1900 farár vo Zvolene, 1901 HCEN, 1902 AS, Z. 7.I.1919 náhle, 68 r.

Číslo záznamu : 31083
Meno kňaza : Matúškovič, Martin
Pcmeno kňaza : matuskovicmartin
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 65
Poradie : 5180
Citát : Matuškovič Martin
N. 3.11.1851 v Slovanoch. O. 1875. K v Handlovej, PB, katechéta na dievč. lýceu v BB, supl. prof. VŠB v BB, 1882 riadny prof., fiškus konzistória, 1890 F v Sliači, 1898 D, 1900 F vo Zvolene, 1901 HCEN, 1902 AS. Z. 7.1.1919, 68 roč.