logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 4052
Meno kňaza : Madunický, Juraj
Pcmeno kňaza : madunickyjuraj
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 756
Poradie : 176410
Citát : Maduniczky Georgius.Natus 20. Dec. 1761. in Osztró, in cottu Nitr. Theologiam cum quinto a. in semin. gener. Posoniensi 1784. absolvit. Cooperatorem egit in Divény in cottu Poson. 1793. in Vajk capellanus localis. Hinc 28. Mart. 1794. investitus parochus in Felső-Attrak. Inde 1814. transivit ad Nagy-Jácz, ubi † 9. Jan. 1827.
Preklad : Madunický Juraj. Narodil sa 20. decembra 1761 v Ostrove v Nitrianskej župe. Teológiu absolvoval v bratislavskom generálnom seminári v r. 1784 po piatom ročníku. Ako kaplán pôsobil v Devíne v Bratislavskej župe. V r. 1793 bol miestnym kaplánom v Lúčnici nad Žitavou. 28. marca 1794 bol ustanovený za farára v Horných Otrokovciach. Odtiaľ prešiel v r. 1814 do Jacoviec, kde † 9. januára 1827.

Číslo záznamu : 60904
Meno kňaza : Madunický, Juraj
Pcmeno kňaza : madunickyjuraj
Číslo knihy : 4661
Názov knihy : Július Pašteka a kol.:Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: LÚČ, 2000.
Skratka knihy : lexikon
Strany : 853
Poradie : 13550
Citát : MADUNICKÝ, Juraj (* 20.12.1761 Ostrov, okr. Piešťany -+ 9.1.1827 Jacovce, okr. Topoľčany) - bernolákovec.
Po gymnaziálnych štúdiách v Trnave študoval teológiu v Generálnom seminári v Bratislave. Za kňaza ho vysvätili r.1784. Ako kaplán pôsobil v Devíne, od r.1793 v Lúčnici nad Žitavou, 28.3.1794 sa stal farárom v Horných Otrokoviciach, r.1814 ho preložili za farára do Jacoviec. Bol členom Slovenského učeného tovarišstva (1793-1795).
Lit.: Némethy, L.: Serieš parochiarum et parochorum archidioe-cesis Strigoniensis. Ostrihom 1894, s.756; Radváni, H.: Slovenské učené tovarišstvo. Trnava 1992, s.59.
HADRIÁN R A D V Á N I