logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 4048
Meno kňaza : Madočáni, František
Pcmeno kňaza : madocanifrantisek
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 756
Poradie : 176370
Citát : Madocsányi Franciscus.20. Maji 1758. missus pro cooperatore Vetero-Zolium. 13. Apr. 1760. investitus parochus in Turócz-Szent-Péter. Hinc 30. Dec. 1761. in Kvacsán. Inde 26. Mart. 1770. in Paraszt-Dubova. Exhinc 20. Sept. 1775. in Velicsna, cum qua parochia ingremiatus est neo-erectae dioecesi Scepusiensi.
Preklad : Madočáni František. 20. mája 1758 bol poslaný za kaplána do Zvolena. 13. apríla 1760 bol ustanovený za farára v Turčianskom Svätom Petri. Nato 30. decembra 1761 v Kvačanoch, 26. marca 1770 v Sedliackej Dubovej. Odtiaľ 20. septembra 1775 vo Veličnej, s touto farnosťou bol začlenený do novozriadenej Spišskej diecézy.

Číslo záznamu : 29536
Meno kňaza : Madočáni, František
Pcmeno kňaza : madocanifrantisek
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 124
Poradie : 9600
Citát : Madočáni František
1758 kaplán vo Zvolene, 1760 farár v T. Petre, 1761 v Kvačanoch, 1770 v Sedl. Dubovej, 1775 vo Veličnej. NSP