logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 41754
Meno kňaza : Leitman, Štefan (1891-1966)
Pcmeno kňaza : leitmanstefan1891
Číslo knihy : 1019709
Názov knihy : Schematismus Cleri Dioecesis Nitriensis Pro Anno A Christo Nato MCMXLII
Skratka knihy : NS1942
Strany : 142
Poradie : 3660
Citát : 154. Leitmann Stephanus. Natus 24. VIII. 1891 in Nemecké Pag.
Právno. 1915 ordinatus, Cooperator in Rosina, in Bánovce,.
1916 int. Administrator in Višňové, 1918 Cooperator in
Mesto Rosina et Stará Bystrica, 1921 int. Administrator
et Admin. in Fačkov, 1924 Secretarius distr., 1925 in
examine Pro-Synodali approbatus, Parochus in Fačkov,
1926 Parochus in Vysoká, 1933 ab Aeppo Olomouc,
expossitorio decanali insignitus, 1936 Secretarius Distr.,
1937 Parochus in Drietoma. .. . . . ... ... ... ... ... ... 44

Číslo záznamu : 43295
Meno kňaza : Leitman, Štefan (1891-1966)
Pcmeno kňaza : leitmanstefan1891
Číslo knihy : 1019708
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXXXVII
Skratka knihy : NS1937
Strany : 157
Poradie : 2870
Citát : Leitmann Stephanus. Natus 1891 in Nemecké Pravno. Ordi-
natus 1915, Cooperator in Rosina, in Bánovce, 1916 int.
Administrator in Višňové, 1918 Cooperator in Kysucké N.
Mesto, Rosina et Stará Bystrica, 1921 int. Administrator
et Admin. in Fačkov, 1924 Secretarius distr., 1925 in exa-
mine Pro-Synodali approbatus, Parochus in Fačkov,
1926 Parochus in Vysoká, 1933 ab Aeppo Olomouc, ex-
possitorio decanali insignitus, 1936 Secretarius Distr. 90

Číslo záznamu : 43978
Meno kňaza : Leitman, Štefan (1891-1966)
Pcmeno kňaza : leitmanstefan1891
Číslo knihy : 1019597
Názov knihy : Prikryl, Ľubomír Viliam: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014 (el. text)
Skratka knihy : plv1
Poradie : 5460
Citát : Leitman, Štefan (* 28. augusta 1891 Nemecké, dnes Nitrianske, Pravno, okres Prievidza – + 13. apríla 1966 Drietoma, okres Trenčín) — kňaz Nitrianskej diecézy, dekan.

Kňazské svätenie prijal 28. februára 1915. Ako kaplán pôsobil v Rosine a v Bánovciach nad Bebravou. V roku 1916 sa stal dočasným administrátorom vo Višňovom, v roku 1918 kaplánom v Kysuckom Novom Meste, Rosine a potom v Starej Bystrici. Od roku 1921 dočasným administrátorom vo Fačkove. V roku 1924 sa stal sekretárom dištriktu. V dňoch 23. a 24. septembra 1925 zložil prosynodálne skúšky a v roku 1926 sa stal vo Fačkove farárom. Ešte v tom istom roku sa však stal správcom farnosti vo Vysokej nad Kysucou a zakrátko sa tam stal farárom. Od 1. septembra 1937 bol farárom v Drietome. V roku 1947 dostal titul čestného dekana. Dňa 1. marca 1952 sa stal farárom v Žiline a súčasne aj okresným dekanom. Dňa 1. decembra 1957 sa zriekol funkcie okresného dekana Žilinského dekanátu a miesto neho vymenovali do tejto funkcie terchovského dekana-farára kanonika osvp. Štefana Bittera (→). V roku 1959 odišiel na odpočinok, ktorý trávil v Drietome. Bol činný aj publikačne. Matica slovenská mu vydala dielo „Sbierka chrámových piesní.“

Pohrebné obrady a zádušnú svätú omšu celebroval generálny vikár Mons. ThDr., JUDr. Ján Pásztor (→) a za okresný výbor katolíckeho duchovenstva sa s ním rozlúčil dekan z Trenčína, kanonik osvp. Michal Úradník (* 1898).

Číslo záznamu : 60761
Meno kňaza : Leitman, Štefan (1891-1966)
Pcmeno kňaza : leitmanstefan1891
Www stránka : http://www.borskyjur.fara.sk/ [13.5.2020]
Skratka knihy : www
Poradie : 320
Citát : Štefan Leitmann

kaplán 1865 (14.) apr. - (1.) nov

Pramene:
Ludovicus Némethy: Series parochiarum et parochorum..., Strigonii 1894, str.740-741
Farské matriky: MBapt, MDef 1865