logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 29497
Meno kňaza : Leitman, Anton (1833-1889)
Pcmeno kňaza : leitmananton1833
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 118
Poradie : 9210
Citát : Leitmann Anton
N. 19.III.1833 v N. Pravne, o. 1858, kaplán na St. Horách, BB, T.Ďure, SF v Malinovej, 1864 SF v Sklenom, K v Krupine, 1866 SF v Brehoch, 1868 farár na Píle, 1876 vo Valaskej, 1879 v Kláštore p/Zn., D, 1885 v J. Lehote per cambium. Z. 2.II.1889, 56 r. Trpel pľúcnou chorobou.

Číslo záznamu : 31027
Meno kňaza : Leitman, Anton (1833-1889)
Pcmeno kňaza : leitmananton1833
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 58
Poradie : 4620
Citát : Leitmann Anton
N. 19.3.1833 v N. Pravne. O. 1858. K na St. Horách, BB, Turč. Ďure. SF v Malinovej, 1864 SF v Sklenom, K v Krupine. 1866 SF v Brehoch, 1869 F v Píle, 1876 F vo Valaskej, 1879 v Kláštore p/Zn. D. 1885 F v J. Lehote. Z. 2.2.1889.
Vysoký, štíhly, živej letory. Mal rád spoločnosť. Často býval chorý. Nakoniec dostal rakovinu pľúc, s ktorou slúžil nejaký čas. Pochovaný je v Nitr. Pravne.