logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 3862
Meno kňaza : Lehocký, Pavol (1733-1766)
Pcmeno kňaza : lehockypavol1733
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 740
Poradie : 174510
Citát : Lehoczky Paulus.20. Nov. 1757. missus pro cooperatore ad Báth, 13. Aug. 1759. ad Verbó. 26. Jan. 1760. investitus parochus in Bélaház. Hinc 12. Dec. 1763. investitus in Garam-Ujfalu. Ubi eccl. in ruderibus constituta. Tempore successoris Consilium loctle 14. Dec. 1769. mandavit amicabilem conventionem fieri inter parochum et baronissam Helenbachianam intuitu horum ruderum. Item 1. Mart. 1770. vetat locum veteris ecclesiae ad profanos usus converti. † 19. Mart. 1766. ibidem, aetatis 33.
Preklad : Lehocký, Pavol. 20. novembra 1757 bol poslaný za kaplána do Bátoviec, 13. augusta 1759 do Vrbového. 26. januára 1760 bol ustanovený za farára v Boleráze. 12. decembra 1763 bol ustanovený v Hronskej Novej Vsi čiže Novej Dedine, kde bol kostol na zbúranie. U nástupcu konzílium ohlásilo 14. decembra 1769 priateľskú dohodu medzi farárom a barónkou z Chľaby z hľadiska vedenia hodiniek. 1. marca 1770 zakázal premeniť miesto starého kostola na profánne používanie. Tam † 19. marca 1766 vo veku 33 rokov.