logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 3848
Meno kňaza : Ledeczky, Juraj
Pcmeno kňaza : ledeczkyjuraj
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 739
Poradie : 174370
Citát : Ledeczky Georgius.18. Jun. 1665. investitus parochus in Pracsa, nunc Szőlős, ubi usque 1668. operatus est.
Preklad : Ledeczky Juraj. 18. júna 1665 bol ustanovený za farára v Práči, teraz Vajnory, kde pracoval až do r. 1668.