logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 3842
Meno kňaza : Lebed, Melichar
Pcmeno kňaza : lebedmelichar1559
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 738
Poradie : 174310
Citát : Lebed Melchior.Occurrit 1559. plebanus in Vieszka, de quo visitator Joannes Derecskey sic loquitur: „Ordinatus Viennae, uxorem habet, filium nondum habet. Est quodammodo infectus haeresi a sacerdotibus montanarum civitatum.“
Preklad : Lebed Melichar. V r. 1559 bol farárom v Ladomerskej Vieske, o ktorom vizitátor Ján Derecskey zaznačil toto: „Vysvätený vo Viedni, má manželku, syna ešte nemá. Nejako je nakazený herézou od kňazov vrchárskych miest.“

Číslo záznamu : 29492
Meno kňaza : Lebed, Melichar
Pcmeno kňaza : lebedmelichar1559
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 118
Poradie : 9160
Citát : Lebed Melchior
1559 spomína sa ako farár vo Vieske. CV píše: Ord. vo Viedni. Má manželku. Je málo nasiaknutý herézou od kňazov banských miest. 1561 ho však pre herézu vypovedali a fara ostala prázdna.