logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 29489
Meno kňaza : Lauko, Ernest
Pcmeno kňaza : laukoernest
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 117
Poradie : 9130
Citát : Lauko Ernest
N. 29.III.1876 v Budapešti, o. 1901, kaplán vo V. Poli, Kr. Baniach, 1904 SF v Krahuliach, K v Handlovej, Kr. Baniach, Beňuši, Bojniciach, BB. 1908 farár v Jastrabej, 1925 D, 1926 SF, 1941 farár v Skl. Tepliciach. Z. 16.XI.1944.

Číslo záznamu : 31021
Meno kňaza : Lauko, Ernest
Pcmeno kňaza : laukoernest
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 57a
Poradie : 4560
Citát : Lauko Ernest
N. 29.3.1876 v Budapešti. O. 1901. K vo V. Poli, Kr. Baniach. 1904 SF v Krahuliach, K v Handlovej, Kr. Baniach, Beňuši, Bojniciach, BB. 1908 F v Jastrabej, 1925 D, 1926 SF, 1941 F v Skl. Tepliciach. Z. 16.11.1947.