logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 29488
Meno kňaza : Laťák, Daniel
Pcmeno kňaza : latakdaniel
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 117
Poradie : 9120
Citát : Laťák Daniel
N. 1815, o. 1842, kaplán v Selciach, Chrenovci, Detve, Prievidzi, 1850 SF v Prievidzi, 1851 v Ponikách, 1852 v Lazanoch. Z. 14.II.1879. Veľmi nadaný človek. Veľa vytrpel od patróna Majthényiho.

Číslo záznamu : 31020
Meno kňaza : Laťák, Daniel
Pcmeno kňaza : latakdaniel
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 57a
Poradie : 4550
Citát : Laťák Daniel
N. 1815. O. 1842. K v Selciach, Chrenovci, Detve, Prievidzi, 1850 SF v Prievidzi, 1851 SF v Ponikách, 1852 F v Lazanoch. Z. 14.2.1879.