logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 29465
Meno kňaza : Lacko, Štefan
Pcmeno kňaza : lackostefan
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 115
Poradie : 8890
Citát : Lacko Štefan
N. v Liborča Dvorci, hovoril len slov. o. 1822, kaplán vo Valaskej, T. Ďure, H. Hámroch, Detve, Šp. Doline, Vyhniach, 1833 SF na St. Horách, v Selcach, 1834 v D. Nive, 1835 v Motyčkách, 1837 farár v Podkoniciach. Z. 17.1.1848.

Číslo záznamu : 31009
Meno kňaza : Lacko, Štefan
Pcmeno kňaza : lackostefan
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 57
Poradie : 4440
Citát : Lacko Štefan
1822 K vo Valaskej, Turč. Ďure, H. Hámroch, Detve, Šp. Doline, Vyhniach. 1835 SF v Motyčkách, St. Horách, Selciach. 1834 SF v D. Nive, 1837 F v Podkoniciach. Z. 17.1.1848.