logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 31715
Meno kňaza : Kýška Matej, SchP
Pcmeno kňaza : kyskamatej
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 194
Poradie : 20790
Citát : Kýška Matej, n. 25. 5. 1950 v Partizánskom, o. 10. 6. 1973, kapl. Martin, 1976 akt. BÚ B. Bystrica.

Číslo záznamu : 62823
Meno kňaza : Kýška Matej, SchP
Pcmeno kňaza : kyskamatej
Číslo knihy : 1066184
Názov knihy : Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.
Skratka knihy : Part
Strany : 48
Poradie : 270
Citát : ThMgr. Matej Kýška, SchP, nar. 25.5.1950, otec Matej, matka Helena, rod. Jenčová, stredoškolské vzdelanie nadobudol v Partizánskom (SVŠ), ord. 10.6.1973 v Bratislave, 1973 - kaplán Martin, 1976 - aktuár BÚ BB, 1980 - SF Riečka, 1986 - SF Riečka (1986 - excurrendo aj Tajov), 1990 - farár Riečka (súčasne od r. 1993 - jún 1996 - duchovný správca Domu sv.Terézie SKCH BB, súčasne 1993 - 2008 prednášajúci katechetiku a katechetickú prax na Teologickom inštitúte v BB - Badíne, 1995 - duchovný Diecéznej charity, 1996 - 1997 - excurrendo farský adm. vTajove, 2000 - 2004 - riaditeľ Diecézneho katechetického centra), od 2011 farský adm. v Leopoldove - Červeník. BÚ v BB zriadil s platnosťou od 1.8.1993 pre územie BB diecézy Diecézne katechetické centrum, ako výkonný orgán biskupa v oblasti katechézy. Od jeho zrodu stál po jeho boku výnimočný človek a kňaz v jednej osobe - ThMgr. Matej Kýška, SchP. Po celých čas - až do svojho odchodu v roku 2004 - bol hybnou silou DKC. Svoje umelecké cítenie sa bohato odrážalo v metodických materiáloch, ktoré sám tvoril. Do katechézy BB diecézy prispel aj svojím členstvom v Inštitúte pre integratívnu geštaltpedagogiku a poradenstvo na Slovensku.