logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 43959
Meno kňaza : Kúty, Juraj, SJ
Pcmeno kňaza : kutyjurajsj
Číslo knihy : 1019597
Názov knihy : Prikryl, Ľubomír Viliam: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014 (el. text)
Skratka knihy : plv1
Poradie : 5210
Citát : Kuty, Juraj — jezuita, superior.
Do Žiliny prišiel v roku 1708 a v nižšom gymnáziu dva roky vyučoval pricipistov. V rokoch 1710 až 1712 tu bol slovenským kazateľom a v rokoch 1714 až 1719 bol v Žiline predstaveným domu – superiorom – a súčasne viedol aj farnosť. Počas morovej epidémie v roku 1710 pomáhal spolu s P. Mikulášom Obadaličom, SJ chorým a umierajúcim v Žiline.