logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 3707
Meno kňaza : Kušinský, Ján
Pcmeno kňaza : kusinskyjan
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 727-728
Poradie : 172960
Citát : Kusnitzki, vel Kusinszky Joannes.Theologiam in semin. s. Stephani absolvit. 31. Mart. 1684. ordinatus est. 26. ejusdem a. investitus parochus in Bogdány. Hinc m. Apr. 1689. transivit ad Tavarnok. Inde 11. Maji 1691. investitus in Bélaház. Exhinc 18. Jun. 1693. in Bohunicz, ubi 1694. Stephanus Illyés peregit visitationem, qui de parocho: „Aetatis 40. sacerdotii 10. Domus parochi eget reparatione, uti et fornax. Fenestra ei deest. In frigido prandiolum in ea nos sumere oportuit.“ Hinc. 13. Maji 1696. in Felső-Attrak. Inde 20. Apr. 1697. investitus iterum in Bélaház. Sed jam 18. Aug. ejusd. a. in Vagyócz, ubi usque 1700. operatus est. Demum 20. Maji 1710. investitus in Valaszka-Béla, ibi usque 1712. activus erat.
Preklad : Teológiu absolvoval v seminári sv. Štefana. 31. marca 1684 bol vysvätený za kňaza. 26. apríla toho roka bol ustanovený za farára v Bohdanovciach. Odtiaľ prešiel v apríli 1689 do Tovarníkov. 11. mája 1691 bol ustanovený v Boleráze. Odtiaľ 18. júna 1693 v Bohuniciach, kde v r. 1694 vykonal vizitáciu Štefan Illyés, ktorý o farárovi zaznamenal: „40 ročný, kňazom 10 rokov. Fara potrebuje opravu, ako i pec. Okno chýba. Museli sme tam byť v chladnom ráne.“ Od 13. mája 1696 bol v Horných Otrokovciach. 20. apríla 1697 bol ustanovený znova v Boleráze. Ale už 18. augusta toho roka bol vo Vaďovciach, kde pracoval až do r. 1700. Potom 20. mája 1710 bol ustanovený vo Valaskej Belej,kde pracoval až do r. 1712.

Číslo záznamu : 62154
Meno kňaza : Kušinský, Ján
Pcmeno kňaza : kusinskyjan
Meno farnosti : Jaslovské Bohunice
Pcmeno farnosti : jaslovskebohunice
Www stránka : https://jaslovskebohunice.fara.sk [3.11.2020]
Skratka knihy : www
Poradie : 20
Citát : JÁN KUŠNICKÝ, resp. Kušinský (Joannes Kusnitzky, resp. Kusinszky), 18. jún 1693 - máj 1969. Prišiel z Boleráza. Z čias jeho pôsobenia sa zachovala kanonická vizitácia z r. 1694, ktorú vykonal Štefan (Stephanus) Illyés. Píše sa v nej, že obec stale patrí viacerým šľachticom, dedičom rodiny Méreyovcov. Vo vizitácií je aj rozsiahly opis starého kostola. (Dlhý dispropočne široký, tmavý, vlhký, dlažba, vonkajšie múry a hrady vo veľmi zlom stave, pretože dlho nebol zastrešený; krypta pod kostlom pokrytá otesanými trámami. Tabernákulum chránené zámkom, jeden kľúč chýba už vyše 10 rokov, od kuruckého povstania. V kostole sú dva oltáre, ale neposvätené, od kuruckého povstania polámané a zničené. V strede hlavného oltára obraz Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista, v murovanej veži kostola tri posvätené zvony…atď.) Farár Kušnický mal v tom čase 40 rokov a kňazom bol 10 rokov. Vyštudoval teológiu v seminári sv.Štefana, vedel po slovensky, chorvátsky a maďarsky. Fara bola ohradená plotom a potrebovala opravu. Farár mal v Radošovciach jednu vinicu. Do cirkevnej školy chodilo 12 žiakov, bola v úbohom stave, učiteľom bol Michal Dévéky. Kostolníci boli dvaja, jeden z Bohuníc, druhý z Jasloviec. Vtedy tu žili iba katolíci. J. Kušnický odišiel do Horných Otrokoviec.