logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 41745
Meno kňaza : Kunda, Rudolf
Pcmeno kňaza : kundarudolf
Číslo knihy : 1019709
Názov knihy : Schematismus Cleri Dioecesis Nitriensis Pro Anno A Christo Nato MCMXLII
Skratka knihy : NS1942
Strany : 141
Poradie : 3570
Citát : 145. Kunda Rudolphus. Natus 16. XI. 1892 in Bošáca. 1916 Pag.
ordinatus, Coop. in Varín, 1917 in Rajec, 1923 in exa-
mine Pro-Synodali approbatus, 1925 Parochus in Belá
pri Varíne, 1938 schol. elem. Inspector supr., 1940 Pa-
rochus in Čadca, 1941 Parochus Consultor. ... ... ... ... .. 81

Číslo záznamu : 43289
Meno kňaza : Kunda, Rudolf
Pcmeno kňaza : kundarudolf
Číslo knihy : 1019708
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXXXVII
Skratka knihy : NS1937
Strany : 156
Poradie : 2810
Citát : Kunda Rudolphus. Natus 1892 in Bošáca. 1916 ordinatus,
Coop. in Varín, 1917 in Rajec, 1923 in examine Pro-
Synodali approbatus, 1925 Parochus in Belá pri Varíne.81
Kutiš Ignatius. Natus 1898 in Prusy. 1926 ordinatus, Coop.
in Divina, 1927 in Bošáca, in Pruské, 1929 in Turzovka,
Adm. in spir. in Horný Vadičov, 1930 int. Admin. ibidem,
1931 Coop. in Turzovka, 1932 in examine Pro-Synodali
approbatus, 1934 int, Administrator in Omšenie, 1935
Parochus ibidem. --- --- --- --- --- --- --- --- --- 39

Číslo záznamu : 44874
Meno kňaza : Kunda, Rudolf
Pcmeno kňaza : kundarudolf
Www stránka : http://www.cadca.fara.sk/index.php/kostol/dejiny-farnosti.html [8.11.2019]
Skratka knihy : www
Poradie : 210
Citát : 21. V roku 1940 obsadil čadčiansku faru Rudolf Kunda. Narodil sa 16. XI. 1892 v Bošáci. Študoval v Nitre a tam bol počas prvej svetovej vojny vysvätený na kňaza 2. júla 1916. Kaplánoval vo Varíne, Čadci, Močenku a Rajci. 1925 sa stal farárom v Belej pri Varíne. 1940 prišiel do Čadce. Prišlo mu pracovať v krušných časoch druhej svetovej vojny ako aj po nej. Zomrel na svoje meniny 17. apríla 1953.
On a nasledujúci farári sú ešte v živej pamäti Čadčanov.