logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 29448
Meno kňaza : Kúdelka, Anton
Pcmeno kňaza : kudelkaanton
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 113
Poradie : 8720
Citát : Kúdelka Anton
N. 17.I.1868 v Bystrej, o. 1891. Kaplán v Selciach, Valaskej, tam aj SF, K v Tajove, Dubovej, Chrenovci, Sáse, tam aj SF, K v Sučanoch, Detve, Detv. Hute, H. Lehote. 1900 SF, 1902 farár v H. Lehote, 1902 v Detv. Hute, 1907 D, 1909 v Detve, 1913 páp. komorník, 1918 opát sv. Juraja de Szerencs, 1921 sa zriekol fary, odišiel na svoj majetok. Potom sa stal SF v T. Ďure. 1924 v. v. 1926 farár v Mošovciach. Z. 25.XI.1927. — Vysoký, silnej postavy, prísneho vystupovania. Služobné povinnosti duchovného pastiera vykonával veľmi prísne a bol skoro postrachom pre niektorých ľudí. Pre známych bol veselý a výborný spoločník, ktorý spevom a hudbou vedel zabávať priateľov. Voči neznámym sa choval drsno. Bol výborný hospodár. Choval kone, ktoré predával aj biskupskému hospodárstvu. Detviansku faru dostal ako odmenu, lebo bol korunným svedkom proti Pitroffovi, ktorý začal štvavú kampaň proti biskupovi Rimelyimu a aule. Bol tiež dobrý včelár. J. Pánik v HD T. Ďura napísal o ňom: „Bol človek nevšedných vlastností, dobrý kňaz, horlivého účinkovania. Prísny karhateľ všetkých neporiadkov. Výborný kazateľ, ktorého reči boli plné humoru, ale aj mnoho ráz drsného sarkazmu. Mal vlohy pre vedenie spoločenských pohybov, bol dobrým organizátorom. /Za vojny založil sirotinec pre vojnové siroty v Detve./ V politike bol založený silne nacionalisticky. Bez sporov nevedel účinkovať. Súdnych pravôt mal za svojho života toľko, že nevedel snáď ani sám o ich počte. V styku v spolubratmi bol rigorózny, drsný,až hranatý. Jeho pevná vôľa hraničila s hlavatosťou. Bol dobrým hospodárom a nahromadil si toľko prostriedkov, že si mohol kúpiť slušný majetok. Väčšiu čiastku z neho venoval na cirkevné ciele. Pre svoju povahu mal ťažkosti s patrónom. Robil mu ťažkosti s opravami.

Číslo záznamu : 31001
Meno kňaza : Kúdelka, Anton
Pcmeno kňaza : kudelkaanton
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 56
Poradie : 4360
Citát : Kúdelka Anton
N. 17.1.1868 v Bystrej. O. 1891. K v Selciach, Valaskej, Tajove, Dubovej, Chrenovci, Sáse, SF v Sáse, K v Sučanoch, Detve, Det. Hute, H. Lehote. 1900 SF, 1902 F v H. Lehote. 1902 SF v D. Hute, 1907 D. 1909 F v Detve, 1913 PK, 1918 opát sv. Juraja de Szerencs. 1921 sa zriekol fary a išiel gazdovať na svoj majetok, ktorý si kúpil kdesi pri Lučenci. 1922 sa vrátil do duch. správy a stal sa SF v Tur. Ďure, 1924 n. o. 1926 F v Mošovciach. Z. 25.11.1927.
Vysoký, silnej postavy, prísneho vystupovania. J. Pánik v HD T. Ďura o ňom napísal: „Bol človek nevšedných vlastností, dobrý kňaz, horlivého účinkovania. Prísny karhateľ všetkých neporiadkov. Výborný kazateľ, ktorého reči boli plné humoru, ale mnoho razy aj drsného sarkazmu. Mal vlohy na vedenie spoločenských pohybov. Bol dobrý organizátor. Za vojny založil v Detve sirotinec pre vojnové siroty. V politike bol založený silne nacionalisticky. Bez sporov nevedel účinkovať. Súdnych pravôt mal v živote toľko, že o ich počte ani sám nevedel. V styku so spolubratmi bol rigorózny, drsný až hlavatý. Jeho pevná vôľa hraničila s hlavatosťou. Bol dobrý gazda a nahromadil si toľko prostriedkov, že si mohol kúpiť slušný majetok. Väčšiu čiastku z neho venoval na cirkevné ciele. Pre svoju povahu mal vždy ťažkosti s patrónom.“ /Irónia osudu: Pravdepodobne za jeho vystúpenia na súde a odsúdenie kostolného zlodejíčka do žalára, pomstu tohto odniesol J. Pánik zastrelením. Pozri J. Pánik./