logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 31714
Meno kňaza : Kubiš, Ambróz
Pcmeno kňaza : kubisambroz
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 194
Poradie : 20780
Citát : Kubiš Ambróz, n. 10. 3. 1944 v Detv. Hute, o. 15. 8. 1966, kapl. Detva, 1967 kapl. Žarnovica, 1971 m. p., 1977 spr. f. Slov. Pravno.

Číslo záznamu : 41308
Meno kňaza : Kubiš, Ambróz
Pcmeno kňaza : kubisambroz
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 527
Poradie : 55630
Citát : Kubiš Ambróz, spr. farnosti v SI. Právne od 15. X. 1978 spr. farnosti v M. Kršteňanoch.

Číslo záznamu : 62903
Meno kňaza : Kubiš, Ambróz
Pcmeno kňaza : kubisambroz
Číslo knihy : 1066184
Názov knihy : Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.
Skratka knihy : Part
Strany : 135
Poradie : 1070
Citát : Ambróz Kubiš, nar. 10. 3. 1944 v Detvianskej Hute, po ukončení teologických štúdií na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave bol 15.8.1966 v hlavnom meste vysvätený za kňaza Banskobystrickej diecézy. V rokoch 1966 -1967 bol kaplánom v Detve, 1967 - 1971 v Žarnovici, kde bol v roku 1971 odsúdený spolu s jezuitom Jánom Ďuricom z Krupiny za to, že vyučovali náboženstvo, organizoval duchovné cvičenia a rozširoval náboženskú literatúru. V rokoch 1971 - 1977 bol mimo pastorácie a bol mu odobratý štátny súhlas na vykonávanie duchovnej činnosti. V rokoch 1977 -1978 spravoval farnosť Slovenské Pravno, v rokoch 1978 -1990 farnosť Malé Kršteňany, 1990 - 1997 farár vo farnosti Vyhne, 1997 - 2002 vo farnosti Bzenica, pričom v rokoch 1997 - 1998 excurrendo spravoval aj Vyhne. V rokoch 2002 - 2005 bol kaplán a duchovným rehoľných sestier Dcér kresťanskej lásky - Vincentiek v Nitrianskom Právne. Od roku 2005 žil na dôchodku v rodisku, kde 30.9.2016 zomrel a je pochovaný.