logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 3643
Meno kňaza : Kubina, Anton
Pcmeno kňaza : kubinaanton
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 722
Poradie : 172320
Citát : Kubina Antonius.3. Maji 1738. investitus parochus in Baczur. Hinc 14. Jul. 1741. in Liptó-Szent-Iván, quam mox resignavit retenta priori. Inde 29. Jan. 1748. investitus in Báhony, ubi † 19. Mart. 1751.
Preklad : 3. mája 1738 bol ustanovený za farára v Bacúrove. Nato 14. júla 1741 v Liptovskom Svätom Jáne, čoho sa hneď vzdal a vrátil sa späť. 29. januára 1748 bol ustanovený v Báhoni, kde † 19. marca 1751.

Číslo záznamu : 29441
Meno kňaza : Kubina, Anton
Pcmeno kňaza : kubinaanton
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 112
Poradie : 8650
Citát : Kubina Anton
1738 farár v Bacúrove 1741 v Lipt. Sv. Jáne, skade sa vrátil do Bacúrova. 1748 v Báhoni, kde z. 19.III.1751. NSP.