logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 29438
Meno kňaza : Kubáni, Alojz
Pcmeno kňaza : kubanialojz
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 112
Poradie : 8620
Citát : Kubányi Alojz
N. 15.IX.1836 v Tvrdošíne. Zo zemianskej rodiny. O. 1860. Kaplán v Kr. Baniach, Zv. Slatine, V. Poli, Krupine, SF v Brehoch,K v Krupine. 1869 farár v Tajove, 1882 D, 1897 VAD, 1901 bol zbavený dekanstva, 1902 v. v. Býval u synovca Gašpara v Dubovej, kde z. 2.III.1906.

Číslo záznamu : 30995
Meno kňaza : Kubáni, Alojz
Pcmeno kňaza : kubanialojz
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 55
Poradie : 4300
Citát : Kubányi Alojz
N. 15.9.1836 v Tvrdošíne. Zeman. O. 1860. K v Kr. Baniach, Zv. Slatine, V. Poli, Krupine. SF v Brehoch, K v Krupine, 1869 F v Tajove, 1882 D, 1897 VAD, 1901 zbavený VAD, 1902 n. o. Z. 2.3.1906.