logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 63021
Meno kňaza : Kraus Alojz OFM
Pcmeno kňaza : krausalojzofm
Číslo knihy : 1066184
Názov knihy : Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.
Skratka knihy : Part
Strany : 214
Poradie : 2250
Citát : Alojz Kraus OFM (františkán), rodák z Kremnice, bol prvým kaplánom pred vznikom samostatnej farnosti, služobne patril do oslianskej farnosti, de facto však spravoval (adm.) Bystričany, prišiel z Tajova, kde v roku 1786 dočasne adm. farnosť. Oslianskemu farárovi ostali niektoré poplatky, kaplán bol platený z náboženského fondu oslianskej farnosti. Kraus bol pre Bystričany ako kaplán vyčlenený v rokoch 1787 - 1804, pričom oslianska farnosť ho eviduje ako kaplána v rokoch 1790 a 1798. Až neskôr, v roku 1890 pridelili k Bystričanom filiálku Chalmovú z oslianskej farnosti a v roku 1931 Viesku z farnosti Kamenec pod Vtáčnikom.