logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 3535
Meno kňaza : Kralinovič, Matej
Pcmeno kňaza : kralinovicmatej
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 712
Poradie : 171240
Citát : Kralinovics Mathias.20. Aug. 1700. investitus parochus in Turócz-Szent-Ilona. Sub turbis Rákóczianis exturbatus et pastor intrusus. Hinc 24. Apr. 1701. investitus in Nyerges-Ujfalu, cum Tát, Mogyorós et Bajoth. Ibi eodem a. Franciscus Jezerniczky peregit visitationem, qui parochum 24. annor. esse dicit. Hinc 23. Maji 1709. transivit ad Nagy-Senquicz, ubi usque 1711. operatus est. 1. Jan. 1712. investitus in Ujlak, ubi eodem a. desinit operari.
Preklad : 20. augusta 1700 bol ustanovený za farára v Turčianskej Svätej Helene. Za Rákocziho nepokojov bol vyhnaný a dosadený bol pastor. 24. apríla 1701 bol ustanovený v Nyergesújfalu, spolu s Tatou, Mogyorósom a Bajótom. Tam v tom roku vykonal vizitáciu František Jezerniczky, ktorý povedal, že farár má 24 rokov. Odtiaľ prešiel 23. mája 1709 do Šenkvíc, kde pracoval až do r. 1711. Od 1. januára 1712 bol vo Veľkom Záluží, kde v tom istom roku prestal pracovať.

Číslo záznamu : 29408
Meno kňaza : Kralinovič, Matej
Pcmeno kňaza : kralinovicmatej
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 108
Poradie : 8320
Citát : Kralinovič Matej
1700 farár vo Sv. Helene, za Rákoczyho nepokojov bol zosadený a prešiel za farára do Nyerges Ujfalu. 1708 vo Zvolene, 1709 vo V. Šenkviciach, 1712 v Ujlaku, 1715 vo Zvolene, po druhý raz.