logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 66392
Meno kňaza : Kovácsy Kamil
Pcmeno kňaza : kovacsykamil
Názov knihy : Schematizmus Cleri Archidioecesis Strigoniensis 1915. Ostrihom 1915
Skratka knihy : Schem1915
Strany : 336
Poradie : 9530
Citát : Kovácsy Camillus, nat. 1881. Febr. 16. Szenicze: ord.
1904. Febr. 6. 1903. catecheta in Budapest: 1904.
coop. in Szárazpatak, 1906. in Vágsellye : 1907.
administrator, mox parochus in Hattyúpatak : 1913.
in Pozsonysárfő.

Číslo záznamu : 67073
Meno kňaza : Kovácsy Kamil
Pcmeno kňaza : kovacsykamil
Skratka knihy : Schem1933
Strany : 279
Poradie : 3130
Citát : Kovácsy Camillus, nat. 16. Febr. 1881 in Senica; ord. 6.
Febr. 1904. 1903 catech. in Budapest; 1904 coop. in
Suchá n/Parnou; 1906 Šaľa; 1907 par. in Švajnsbach;
1913 in Šarfia; 1916 in Kerestúr.

Číslo záznamu : 67722
Meno kňaza : Kovácsy Kamil
Pcmeno kňaza : kovacsykamil
Názov knihy : Schematizmus Ap. Admin. Tyrn., Trnava 1948
Skratka knihy : Schem1948
Strany : 347
Poradie : 2550
Citát : Kovácsy Camillus, nat. Senica 16. Febr. 1881, ord. Budapest 6. Febr. 1904, 1903 catech. Budapest, 1904 vic. coop. Suchá nad Parnou, 1906 Šaľa, 1907 vic. oec. Švajnsbach, mox par. ibidem, 1913 par. Šarfia (D. p. Modra), 1916 Kerestúr, 1935 assessor S. S. Tyrn. ad hon.

Číslo záznamu : 69733
Meno kňaza : Kovácsy Kamil
Pcmeno kňaza : kovacsykamil
Názov knihy : obež. Trnava 1959
Skratka knihy : Ob_Trnava
Poradie : 750
Citát : Kamil Kovácsy, asesor, farár v Križovanoch nad Dudváhom, čestným kanonikom bratislavským /č.3641/59, 14.8.59/.

Číslo záznamu : 70040
Meno kňaza : Kovácsy Kamil
Pcmeno kňaza : kovacsykamil
Názov knihy : Trnava 1962
Skratka knihy : Ob_Trnava
Poradie : 650
Citát : Kamil KOVÁCSY, č. kanonik, asasor, farár v Križovanoch n/D. odišiel na trvalý odpočinok dňom I.VIII.1962.