logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 3445
Meno kňaza : Kováč, Jozef (1848-1914)
Pcmeno kňaza : kovacjozef1848
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 704
Poradie : 170340
Citát : Kovács Josephus.Natus 22. Maji 1848. Theologiam cum tertio a. Strig. 1871. terminavit. 31. Jul. 1871. ordinatus. Cooperatorem egit Maria-Nostrae, ab 1872. Siglisbergae et 1873. in Selmeczbánya. 1. Sept. 1883. factus parochus in Füss.
Preklad : Narodil sa 22. mája 1848. Teológiu ukončil v Ostrihome v r. 1871 po treťom ročníku. 31. júla 1871 bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Márianosztra, od r. 1872 v Štiavnických Baniach a v r. 1873 v Banskej Štiavnici. 1. septembra 1883 sa stal farárom v Trávnici.