logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 28116
Meno kňaza : Kováč, Ján (1925-1983)
Pcmeno kňaza : kovacjan1925
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 125
Poradie : 13600
Citát : Kováč Ján, n. 27. 1. 1925 v Kluknave, o. 12. 6. 1949, kapl. Podolie, 1950 kapl. Bratislava, sv. Martin, 1954 kapl. B. Štiavnica, 1955 kapl. Bratislava, N. Mesto, 1960 spr. f. Vysoká pri Mor., 1964 spr. f. Maňa, 1977 spr. f. Rastislavice, Jatov.

Číslo záznamu : 38640
Meno kňaza : Kováč, Ján (1925-1983)
Pcmeno kňaza : kovacjan1925
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 402
Poradie : 52920
Citát : Kováč Ján, n. 13.2.1915 v Zem. Kostolanoch, o. 29.6.1939, kapl. Lipt. Alžbeta, 1940 kapl. N. Lipnica, 1943 spr. f. Východná.

Číslo záznamu : 64366
Meno kňaza : Kováč, Ján (1925-1983)
Pcmeno kňaza : kovacjan1925
Www stránka : http://www.mariasoft.sk/[20.1.2022]
Skratka knihy : www
Citát : Kováč Ján nar. 27.1.1925 v Luknave, ord. 12.6.1949; kap. Podolie, 1950 Ba-sv.MArtina, 1954 B.Štiavnica, 1955 Ba-Nové Mesto, adm. 1960 Vysoká pri Morave, 1964 Maňa, 1977 Rastislavice, Jatov

Číslo záznamu : 68884
Meno kňaza : Kováč, Ján (1925-1983)
Pcmeno kňaza : kovacjan1925
Názov knihy : Obežníky Trnava r. 1951
Skratka knihy : Ob_Trnava
Poradie : 820
Citát : 9.Dňom 1. decembra t.r. (1951) boli povolaní k voj. službe : Kováč Ján, kaplán, Banská Štiavnica,

Číslo záznamu : 69192
Meno kňaza : Kováč, Ján (1925-1983)
Pcmeno kňaza : kovacjan1925
Názov knihy : Obežník Trnava 1954
Skratka knihy : Ob_Trnava
Poradie : 400
Citát : Ján Kováč za kaplána /III.syst./ do B. Štiavnice, /č. 4931/54, 19.-8.V.1954/.

Číslo záznamu : 69350
Meno kňaza : Kováč, Ján (1925-1983)
Pcmeno kňaza : kovacjan1925
Názov knihy : Obežník Trnava 1955
Skratka knihy : Ob_Trnava
Poradie : 980
Citát : Ján Kováč, kaplán v Banskej Štiavnici, za kaplána, do Bratislavy - N. Mesto / č. 6939/55, 19.X.1955/

Číslo záznamu : 69882
Meno kňaza : Kováč, Ján (1925-1983)
Pcmeno kňaza : kovacjan1925
Názov knihy : obež. Trnava 1960
Skratka knihy : Ob_Trnava
Poradie : 530
Citát : Ján Kováč. kaplán v Bratislava-Nové Mesto, do Vysokej pri Mor. /č.2321/60, 24.VI.- 1.VII.1960/.

Číslo záznamu : 70059
Meno kňaza : Kováč, Ján (1925-1983)
Pcmeno kňaza : kovacjan1925
Názov knihy : Obežníky Trnava r. 1964
Skratka knihy : Ob_Trnava
Poradie : 70
Citát : KOVAČ Ján, správca fary, Vysoká pri Morave, do Veľkej Mani /č.2869/64, 26.VIII. - 1.X.1964/