logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 3415
Meno kňaza : Kostka, Štefan
Pcmeno kňaza : kostkastefan1658pruzina
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 702
Poradie : 170040
Citát : Kosztka Stephanus.Pruzsinensis. Qua alumnus collegii gen. 1658. baccalaureus, 1659. magister philosophiae. Absoluto studio theologiae in eodem semin., applicatus est vicarius Nitriae. 17. Maji 1673. investitus parochus in Zsolna.
Preklad : Z Pružiny. Ako chovanec generálneho seminára sa v r. 1658 stal bakalárom, v r. 1659 magistrom filozofie. Po absolvovaní teologického štúdia v tom istom seminári sa stal nitrianskym vikárom. 17. mája 1673 bol ustanovený za farára v Žiline.

Číslo záznamu : 43899
Meno kňaza : Kostka, Štefan
Pcmeno kňaza : kostkastefan1658pruzina
Číslo knihy : 1019597
Názov knihy : Prikryl, Ľubomír Viliam: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014 (el. text)
Skratka knihy : plv1
Poradie : 4610
Citát : Kostka, Štefan (1) (* Pružina, okres Považská Bystrica) — kňaz Nitrianskej diecézy, archidiakon.
Vieme, že v roku 1669 spracoval farnosť v Tepličke nad Váhom. V roku 1673 sa stal žilinským farárom a dekanom Žilinského dištriktu. Farský kostol prevzal od evanjelikov v roku 1674. V roku 1685 ho vymenovali za kanonika Sídelnej kapituly v Nitre a za trenčianskeho archidiakona. Stal sa aj opátom Kláštora Svätého Ducha. Zastupoval biskupa Msgr. Petra Korompaya v čase neprítomnosti.

Číslo záznamu : 65803
Meno kňaza : Kostka, Štefan
Pcmeno kňaza : kostkastefan1658pruzina
Názov knihy : Bošanský, Martin. Vitae Canonicorum Nitriensium. Nitra 2021.
Skratka knihy : Bosansky2021
Strany : 68
Poradie : 2700
Citát : Kostka Štefan (Kosztka).
Narodil sa v Pružine. Filozofické a teologické štúdiá na Trnavskej univerzite dokončil ako magister filozofie r. 1659. Po vysviacke bol kaplánom v Nitre. V r. 1667 — 1672 bol farárom v Tepličke nad Váhom. R. 1672 bol menovaný za žilinského farára a nasledujúceho roku uvedený do benefícia. Počas Tököliho povstania, keď farár v Kysuckom Novom Meste František Rukovič ako chorý na dnu odišiel do Poľska, musel sa ujať aj veriacich tejto farnosti. Biskup Tomáš Pálfi 27.11.1672 ocenil jeho horlivosť menovaním za kanonika. Onedlho sa stal trenčianskym archidiakonom a titulárnym opátom. R. 1685 v Žiline privítal jezuitov, s ktorými úzko spolupracoval. Práve ich poveril biskup Peter Korompai vedením žilinskej farnosti po tom, čo r. 1685 Kostka zaujal svoje kanonické miesto v Nitre. Kostka, ako trenčiansky archidiakon r. 1688 uviedol do úradu žilinského farára jezuitu Juraja Jankoviča. Neskôr sa stal kanonikom-kantorom a čestným biskupom tragurským. Biskupom Petrovi Korompaiovi a Jakubovi Haškovi bol i vikárom. Posledná zmienka o ňom je v testamente Juraja Šebešténa z r. 1696.