logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 31709
Meno kňaza : Koštialik, Viktor
Pcmeno kňaza : kostialikviktor
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 194
Poradie : 20730
Citát : Koštialik Viktor, n. 20. 11. 1941 v Trenčíne, o. 28. 6. 1964, kapl. Nitr. Pravno, 1966 kapl. Vrútky, akt. BÚ B. Bystrica, 1967 kapl. Detva, 1973 kapl. Partizánske-mesto, 1974 spr. f. Partizánske-mesto.

Číslo záznamu : 62811
Meno kňaza : Koštialik, Viktor
Pcmeno kňaza : kostialikviktor
Číslo knihy : 1066184
Názov knihy : Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.
Skratka knihy : Part
Strany : 43
Poradie : 150
Citát : ThMgr. Viktor Koštialik, nar. 20.11.1941 vTrenčíne, ord. 28.6.1964, do júna 1966 kaplán v Nitrianskom Právne, do augusta 1966 kaplán vo Vrútkach, potom aktuár (ceremonár) BÚ v BB, od júla 1967 kaplán v Detve, 1.11.1973 - 1974 kaplán v Partizánskom, potom do marca 1990 farský adm. v Partizánskom, do roku 2000 SF Horná Ždaňa, do júna 2005 farár v Prochoti, penzionovaný, žije v Poprade, pastoračné vypomáha v trnavskej arcidiecéze vo farnosti Šaľa, kam dochádza (2018).