logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 43905
Meno kňaza : Košetič, Juraj, SJ
Pcmeno kňaza : koseticjurajsj
Číslo knihy : 1019597
Názov knihy : Prikryl, Ľubomír Viliam: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014 (el. text)
Skratka knihy : plv1
Poradie : 4670
Citát : Košetič, Juraj — jezuita.
V roku 1686 bol predstaveným jezuitskej misie v Žiline. Superiorom žilinskej jezuitskej rezidencie bol v rokoch 1690 a 1691 a potom v rokoch 1697 až 1702. V prvom období bol aj spovedníkom a v druhom období bol zasa slovenským kazateľom.
Jeho meno sa vyskytuje aj v podobe Kossetič.