logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 43904
Meno kňaza : Košeľa, Ján
Pcmeno kňaza : koselajan
Číslo knihy : 1019597
Názov knihy : Prikryl, Ľubomír Viliam: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014 (el. text)
Skratka knihy : plv1
Poradie : 4660
Citát : Košeľa, Ján (* 1833 – + 19. januára 1874 Žilina) — kňaz Nitrianskej diecézy.
Narodil sa v šľachtickej rodine. Za kňaza ho vysvätili v roku 1857 a v roku 1873 sa stal farárom v Žiline. Súčasne viedol a ľudovú školu. Bal aj asesorom biskupského konzistória.