logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 37258
Meno kňaza : Korem, Jozef
Pcmeno kňaza : koremjozef
Číslo knihy : 6883
Názov knihy : Hišem, Cyril:Košické presbytérium 1804-2006, Košice 2006, al. text.
Skratka knihy : CHKE
Poradie : 10120
Citát : KOREM, Jozef, Mons. ThDr., PhD.
* nar. 6.8.1955 Drienov, ord. 10.6.1979 Bratislava – J. Gábriš, prim. Drienov
* 1979 kaplán Košice - Juh, 1980 Snina, 1981 Michalovce, 1982 Snina, Bardejov, 1983 Prešov, 1985 administrátor Šarišské Dravce, excurrendo Nižný Slavkov, 1990 farár Snina, 1996 Haniska, 1997 kanonik – kustód, 1997 Košice – ABÚ, 1998 biskupský vikár pre charitu a správu cirkevného majetku, potvrdený aj v roku 2005, 1.7.2001 – 15.4.2002 prvý farár Snina – sídlisko.
ACAC 6/2005, s. 48. Sch. 1995, s. 162; 1998, s. 128; 2000, s. 137; 2002, s. 147; 2004, s. 146. Zubko, P.: Dejiny Košickej kapituly, s. 164.>