logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 3363
Meno kňaza : Kopčáni, Juraj
Pcmeno kňaza : kopcanijuraj
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 698
Poradie : 169520
Citát : Kopcsányi Georgius.Occurrit. 1630. parochus in Garam-Szőllős. Interfuit 4. at 5. Oct. ejusdem a. synodo Tirnaviensi per Petrum Pázmány celebratae. 1647. fuit in Zsarnócza. Eodem a. ibidem Matthaeus Schlegel peregit visitationem, qui parochum nominat. Ille diutius jam tunc hic operatus est, nam hac occasione provocat ad visitationem ibidem transactam, sub Thobia Pistecz, ADnum et praefectum S. Benedicti. Qui praefecturam hanc ab 1630. gessit. Activus erat usque 1647. nam haec parochia, juxta catalogum cleri, hoc a. jussu Georgii Lippay confectum, tunc vacabat.
Preklad : V r. 1630 bol farárom v Rybníku nad Hronom. 4. a 5. októbra toho roka sa zúčastnil na trnavskej synode, ktorú slávil Peter Pázmány. V r. 1647 bol v Žarnovici. V tom roku tam vykonal vizitáciu Matúš Schlegel, ktorý spomína farára. On tam pracoval už dlhšie, ale pri tejto príležitosti k tam vykonanej vizitácii vyprovokoval Tobiáš Pistecz, archidiakon a svätobeňadický prefekt, ktorý riadil prefektúru už od r. 1630. Pracoval až do r. 1647 v tejto farnosti, podľa zoznamu kňazov, zostavenom v tom roku na príkaz Juraja Lippaya, vtedy chýbal.

Číslo záznamu : 29369
Meno kňaza : Kopčáni, Juraj
Pcmeno kňaza : kopcanijuraj
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 104
Poradie : 7930
Citát : Kopcsányi Juraj
1630 farár v Rybníku, 1647 v Žarnovici. NSP