logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 33790
Meno kňaza : Kollár, Vincent
Pcmeno kňaza : kollarvincent
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 251
Poradie : 25150
Citát : Kollár Vincent, n. 8. 7. 1932 vo Fričovciach, o. 18. 6. 1972, kapl. Snina, 1975 spr. f. Vyšný Hrušov.

Číslo záznamu : 37239
Meno kňaza : Kollár, Vincent
Pcmeno kňaza : kollarvincent
Číslo knihy : 6883
Názov knihy : Hišem, Cyril:Košické presbytérium 1804-2006, Košice 2006, al. text.
Skratka knihy : CHKE
Poradie : 9930
Citát : KOLLÁR, Vincent
* nar. 8.7.1932 Fričovce, ord. 18.6.1972 Bratislava – Š. Trochta, +16.2.1999 Prešov, poch. Fričovce
* 1972 kaplán Snina, 1975 administrátor Vyšný Hrušov, 1990 Záhradné.
* Sch. 1978, s. 251; 1995, s. 162; 1998, s. 128; 2004, s. 188.>