logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 3311
Meno kňaza : Kolkovič, Ján
Pcmeno kňaza : kolkovicjan
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 693
Poradie : 169000
Citát : Kolkovics Joannes.Theologiam in semin. s. Stephani absolvit et 22. Jun. 1686. ordinatus est. 20. Mart. 1690. investitus parochus in Paraszt-Dubova. Hinc 29. Nov. 1693. in Lokcza. Inde 16. Apr. 1696. in Oravka sub Vlk, ubi 1697. Emericum Pongrácz peregit visitationem, qui de parocho notavit, quod sit 36. annor. Eodem a. successorem nactus.
Preklad : Teológiu absolvoval v seminári sv. Štefana a 22. júna 1686 bol vysvätený za kňaza. 20. marca 1690 bol ustanovený za farára v Sedliackej Dubovej, 29. novembra 1693 v Lokci, 16. apríla 1696 v Oravke Podvlku, kde v r. 1697 vykonal vizitáciu Imrich Pongrácz, ktorý o farárovi zaznamenal, že má 36 rokov. V tom istom roku dostal nástupcu.