logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 3299
Meno kňaza : Kocúrek, Rudolf
Pcmeno kňaza : kocurekrudolf1838
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 692
Poradie : 168880
Citát : Koczurek Rudolphus.Natus 10. Apr. 1838. - 28. Jul. 1867. ordinatus. 1872. ad ADioecesim susceptus, missus est pro cooperatore ad Nagy-Mánya, ab 1783. in Garam-Szőllős et ab 1874. in Érsekujvár. Hinc l. Maji 1876. admin. in Darnó, ubi 1877. parochus investitus. 1887. transivit ad Rarbach, inde vero 1889. ad Szent-István.
Preklad : Narodil sa 10. apríla 1838. - 28. júla 1867 bol vysvätený za kňaza. V r. 1872 bol prijatý do arcidiecézy, bol poslaný za kaplána do Veľkej Mane, od r. 1783 v Rybníku nad Hronom a od r. 1874 v Nových Zámkoch. Nato sa 1. mája 1876 stal administrátorom v Darnózseli, kde bol v r. 1877 ustanovený za farára. V r. 1887 prešiel do Rohožníka, potom v r. 1889 do Studienky.

Číslo záznamu : 66370
Meno kňaza : Kocúrek, Rudolf
Pcmeno kňaza : kocurekrudolf1838
Názov knihy : Schematizmus Cleri Archidioecesis Strigoniensis 1915. Ostrihom 1915
Skratka knihy : Schem1915
Strany : 333
Poradie : 9310
Citát : Koczurek Rudolphus, nat. 1838. Apr. 10. Gidrafa:
ord. 1867. Jul. 28. Coop. in Nagymánya, 1872. in
Garamszőllős, 1873. in Ersekujvár , 1874. administrator,
mox parochus in Mosondarnó, 1876. in Nádasfő,
1887. in Szentistvánkút : 1911. pensione donatus.

Číslo záznamu : 71378
Meno kňaza : Kocúrek, Rudolf
Pcmeno kňaza : kocurekrudolf1838
Skratka knihy : Schem1927
Poradie : 3630
Citát : 8. Apr. 1918 Koczurek Rudolphus, sac. pensionatus, a. aet. 80., sac. 51.