logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 29340
Meno kňaza : Kluch, František
Pcmeno kňaza : kluchfrantisek
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 100
Poradie : 7640
Citát : Kluch František
N. 21.IX.1845 v Kláštore p/Zn., o. 1868, kaplán v Jastrabej, N. Bani, Detve, Bojniciach, 1876 SF, 1879 farár v Lazanoch, 1887 v Koši, 1905 D. Z. 1.IV.1914. Národovec, horlivý Slovák. Pre slov. presvedčenie mal nejednu trpkú chvíľku pred maď. súdmi. Svojím farníkom, ktorí pracovali väčšinou ako poľnohospodárski robotníci na dolnej zemi, posielal slovenské noviny a knihy a tak v nich udržoval slovenského ducha. R. 1924 nad jeho hrobom usporiadali pietnú slávnosť. /HD Koš./

Číslo záznamu : 30953
Meno kňaza : Kluch, František
Pcmeno kňaza : kluchfrantisek
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 49
Poradie : 3880
Citát : Kluch František
N. 21.9.1845 v Kláštore p/Zn. O. 1868. K v Jastrabej, N. Bani, Detve, Bojniciach. 1876 SF, 1879 F v Lazanoch, 1887 F v Koši, 1905 D. Z.1.4.1914.
Národovec, horlivý Slovák. Pre slov. presvedčenie mal nejednu trpkú chvíľu pred maď. súdmi. Svojim farníkom, ktorí pracovali ako poľnohospodárski robotníci na dolnej zemi, posielal slovenské noviny a knihy a tak v nich udržiaval ducha. R. 1920 nad jeho hrobom v Koši usporiadali národovci pietnu slávnosť. /HD Koš./