logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 33784
Meno kňaza : Kľučár, Michal (1920-1988)
Pcmeno kňaza : klucarmichal1920
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 250
Poradie : 25090
Citát : Klučár Michal, n. 6. 4. 1920 v Geči, o. 17. 6. 1945, kapl. Haniska, 1949 kapl. Humenné, Michalovce, 1951 voj. zákl. sl., 1954 spr. f. Žalobín, 1957 kapl. Košice-dóm, 1970 tajomník BÚ Košice.

Číslo záznamu : 37205
Meno kňaza : Kľučár, Michal (1920-1988)
Pcmeno kňaza : klucarmichal1920
Číslo knihy : 6883
Názov knihy : Hišem, Cyril:Košické presbytérium 1804-2006, Košice 2006, al. text.
Skratka knihy : CHKE
Poradie : 9590
Citát : KĽUČÁR, Michal
* nar. 6.4.1920 Geča, ord. 17.6.1945, +17.5.1988 Geča
* 1945 kaplán Haniska, 1949 Humenné, Michalovce, 1951 základná vojenská služba, 1954 administrátor Turany nad Ondavou, 1955 Žalobín, 1957 kaplán Košice - Dóm, 1970 biskupský tajomník, 1981 riaditeľ biskupského úradu Košice, 1985 na dôchodku.
* Sch. 1948, s. 89; 1978, s. 250.>

Číslo záznamu : 38629
Meno kňaza : Kľučár, Michal (1920-1988)
Pcmeno kňaza : klucarmichal1920
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 401
Poradie : 52810
Citát : Klučár Michal, n. 20.5.1921 v Markušovciach, o. 9.6.1946, kapl. Lipt. Lúžna, 1951 spr. f. Lisková, 1955 spr. f. Zakamenné, 1964 spr. f. Sp. Podhradie-Kapitula, 1964 taj. BÚ, 1970 riad. BÚ.