logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 43865
Meno kňaza : Kliment (Žilina,1332)
Pcmeno kňaza : kliment1332zilina
Číslo knihy : 1019597
Názov knihy : Prikryl, Ľubomír Viliam: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014 (el. text)
Skratka knihy : plv1
Poradie : 4270
Citát : Klement — kňaz Nitrianskej diecézy.
Bol farárom v Žiline už niekedy medzi rokmi 1332 až 1337. V zmienených rokoch sa v Uhorsku pohybovali pápežskí zmocnenci Jakub Berengarius a Rajmud de Bonofato, ktorí vyberali príspevky aj na území nitrianskej diecézy vo vtedy jestvujúcich farnostiach. Pri takej návšteve poznačili meno farára – plebána – meno navštívenej obce, ďalej meno patróna kostola – svätého, ktorému bol kostol zasvätený – a aj počet sumu, ktorou farár prispel. Žilinský farár, ktorý bol aj dekanom, zložil 22 grošov.

Číslo záznamu : 50138
Meno kňaza : Kliment (Žilina,1332)
Pcmeno kňaza : kliment1332zilina
Meno farnosti : Žilina
Pcmeno farnosti : zilina
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 199
Poradie : 50130
Citát : [Item Clemens plebanus et vicearchidyaconus de Silna] solvit pro decima [XXIII. grossos].
Preklad : Kliment, kňaz a vicearchidiakon zo Žiliny, zaplatil ako desiatok 23 grošov.