logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 30948
Meno kňaza : Kleinhans, Ignác (1813-1876)
Pcmeno kňaza : kleinhansignac1813
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 49
Poradie : 3830
Citát : Kleinhans Ignác
N.18.3.1813. O. 1837. K v N. Pravne, Handlovej, 1839 prefekt sem. 1840 katedr. kazateľ, 1841 K, 1847 F v Krahuliach, 1852 F v Kunešove, 1858 D, 1859 VAD, 1867 bisk. komisár pri reálke v Kremnici. Z. 2.9.1876.