logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 3206
Meno kňaza : Kincel, Michal
Pcmeno kňaza : kincelmichal
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 683-684
Poradie : 167950
Citát : Kinczel Michael.1. Sept. 1697. investitus parochus in Aranyos-Maróth. Ibidem usque in Mart. 1699. activus erat. 11. Jul. 1702. investitus in Turócz-Szent-Péter, ubi usque 1704. operatus est.
Preklad : 1. septembra 1697 bol ustanovený za farára v Zlatých Moravciach. Tam pôsobil až do marca 1699. 11. júla 1702 bol ustanovený v Turčianskom Svätom Petre, kde pracoval až do r. 1704.

Číslo záznamu : 29324
Meno kňaza : Kincel, Michal
Pcmeno kňaza : kincelmichal
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 98
Poradie : 7480
Citát : Kincel Michal
1697 farár v Zl. Moravciach, 1702 vo Sv. Petre.