logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 29318
Meno kňaza : Khern, Ignác Ján
Pcmeno kňaza : khernignacjan
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 97
Poradie : 7420
Citát : Khern Ignác Ján
O. 1779, kaplán a prebendát v BB, 1786 farár v Tajove, 1809 vo Valaskej, 1823 v Medzibrode, 1829 slávil sekundície. 1835 v. v. Z. 9.III.1836.

Číslo záznamu : 30938
Meno kňaza : Khern, Ignác Ján
Pcmeno kňaza : khernignacjan
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 47
Poradie : 3730
Citát : Khern Ignác Ján
1779 K a PS v BB, 1786 F v Tajove, 1809 F vo Valaskej, 1833 F v Medzibrode, 1829 slávil sekundície, 1835 n. o. Z. 9.3.1836.