logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 3115
Meno kňaza : Karell, Izidor
Pcmeno kňaza : karellizidor1795
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 676
Poradie : 167040
Citát : Karell Isidorus.Natus 25. Nov. 1795. Theologiam cum quarto a. in semin. s. Stephani 1819. absolvit. 23. Aug. ejusd. a. ordinatus est. Cooperatorem egit in Kis-Apáthi, ab 1824. in Nemcsény. 23. Oct. 1830. parochus in Szebeléb, ubi † 18. Maji 1853.
Preklad : Narodil sa 25. novembra 1795. Teológiu absolvoval v seminári sv. Štefana v r. 1819 po štvrtom ročníku. 23. augusta toho roka bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Opatovciach nad Žitavou, od r. 1824 v Nemčiňanoch. 23. októbra 1830 sa stal farárom v Sebechleboch, kde † 18. mája 1853.