logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 3100
Meno kňaza : Karačaj, Ján
Pcmeno kňaza : karacsayjoannes
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 674
Poradie : 166890
Citát : Karácsonyi, vel Karacsay Joannes.19. Apr. 1694. investitus parochus in Turócz-Szent-Péter. Ubi sub turbis Tökölianis magnas miserias perpessus. Stipem mendicando colligere coactus.
Preklad : 19. apríla 1694 bol ustanovený za farára v Turčianskom Svätom Petre. Kde zažil veľké trápenie od tököliovcov. Bol nútený zbierať peniaze žobraním.

Číslo záznamu : 29301
Meno kňaza : Karačaj, Ján
Pcmeno kňaza : karacsayjoannes
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 96
Poradie : 7250
Citát : Karacsay, či Karácsonyi Ján
1694 farár v Turč. Sv. Petre, kde za tököliovcov prežil veľkú biedu, takže musel ísť po žobrote. NSP