logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 29291
Meno kňaza : Kamaši, Matej
Pcmeno kňaza : kamasimatej
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 94
Poradie : 7150
Citát : Kamaszy Matej
N. 17.II.1817, o. 1840, kaplán v Jastrabej, Skl. Tepliciach, Kremnici. 1842 prof. gramatiky na gymn. v BB, 1846 prof. humanistiky, 1849 dočasný riaditeľ gymn. 1852 farár na St. Horách, 1858 D, 1863 VAD, HCEN a farár na Hájnikách, prosynodálny examinátor, 1866 farár v Brezne, 1876 CEN, 1877 komisár pre gymn. v BB, hl. diec. Škôldozorca. 1879 opát sv. Abraháma sub Valle Hebron, 1886 prorektor VŠB. Z. 22.I.1894. Bol priateľ Slovákov.

Číslo záznamu : 30929
Meno kňaza : Kamaši, Matej
Pcmeno kňaza : kamasimatej
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 46
Poradie : 3640
Citát : Kamaszy Matej
N.17.2.1817. O. 1840. K v Jastrabej, Skl. Tepliciach, Kremnici,1842 prof. gram. na gymn. v BB, 1846 prof. humanistiky, 1849 doč. direktor gymn. 1852 F na St. Horách, 1858 D, 1863 VAD, HCEN a F v Sliači, PRE, 1866 F v Brezne, 1876 CEN, 1877 bisk. komisár pre gymn. v BB. hl. diec. škôldozorca, 1879 opát sv. Abraháma sub Valle Hebron. 1866 prodirektor VŠB. Z. 22.1.1894.

Číslo záznamu : 59772
Meno kňaza : Kamaši, Matej
Pcmeno kňaza : kamasimatej
Číslo knihy : 4661
Názov knihy : Július Pašteka a kol.:Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: LÚČ, 2000.
Skratka knihy : lexikon
Strany : 635-636
Poradie : 10610
Citát : KAMAŠI (Kamassi), Matej (* 9.2.1817 Senohrad, okr. Krupina - +22.1.1894 Banská Bystrica) - archidiakon, rektor seminára.
Gymnázium absolvoval v Banskej Bystrici, kde vyštudoval filozofiu a teológiu. Za kňaza ho vysvätili 8.9.1840. Ako kaplán pôsobil vo viacerých farnostiach. Od r.1842 vyučoval gramatiku na gymnáziu v Banskej Bystrici. Postupne zastával tieto funkcie: r.1849 riaditeľ gymnázia, r.1852 farár na Starých Horách, od r.1858 dekan, r.1860 farár v Hájnikoch, titulárny kanonik, r.1866 farár v Brezne nad Hronom, dekan, r.1876 katedrálny kanonik banskobystrický, rektor biskupského seminára, od r.1879 titulárny opát, prodirektor lýcea, r.1878 katedrálny archidiakon a rektor banskobystrického biskupského seminára. Tlačou mu vyšlo dielo Kázeň pri príležitosti slawňe wikonaného, za uwedeňia Pokoja „Teba Boha chwálime", w Nedelu osemnástu po Sw. Duchu, roku 1849 w Kostole kapitulskom Bansko-Bistrickom držaná skrz... (Banská Bystrica 1849, 8 s.). Prispieval do časopisu Cyrill a Method (1853, 1866).
Lit.:Schematismus Historicus Neosoliensis 1876,s.71,445.
HADRIÁN RADVÁNI