logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 29284
Meno kňaza : Kacina, Július
Pcmeno kňaza : kacinajulius
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 93
Poradie : 7080
Citát : Kacina Július
N. 7.VIII.1888 v Bánovciach, o. 1911, kaplán v Detvianskej Hute, Zvolene, Podkoniciach, Martine, Prievidzi. 1921 farár v Radvani, 1929 vo V. Uherciach, 1938 D, Z. 30.IV.1942. Silnej atletickej postavy, výraznej tváre. Vystupovanie mal hurtovné. Veľmi nadaný človek na reči. Rád cestoval. Precestoval skoro celú Európu. V povinnostiach nemiloval poriadok. Bol flegmatický. Kazateľ priemerný. Dobrý hospodár a ovocinár. Rád sa zabavil.

Číslo záznamu : 30925
Meno kňaza : Kacina, Július
Pcmeno kňaza : kacinajulius
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 45
Poradie : 3600
Citát : Kacina Julius
N. 7.8.1888 v Bánovciach. O. 1911. K v D. Hute, Zvolene, Podkoniciach, Martine, Prievidzi. 1921 F v Radvani, 1925 vo V. Uherciach, 1938 D. Z. 30.4. 1942.
Silnej, atletickej postavy, výraznej tvári. Vystupoval hurtovne. Veľmi nadaný na reči. Precestoval skoro celú Európu. Flegmatik, v povinnostiach nemal rád poriadok. Kazateľ priemerný, dobrý gazda a ovocinár. Rád sa zabavil.