logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 3043
Meno kňaza : Kabolth, Ján Jozef
Pcmeno kňaza : kabolthjanjozef
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 669-670
Poradie : 166320
Citát : Kabolth Joannes, Josephus.4. Jul. 1758. missus pro cooperatore ad Galantha. Inde 9. Jan. 1759. in Üzbégh. Hinc 26. Sept. 1760. investitus parochus in Felső-Sipék. Exhinc 19. Apr. 1765. in Zsemlér, ubi usque 30. Maji 1775. operatus est. † 2. Dec. ejusdem a. Aetatis 41. Seputus in ecclesia parochiali.
Preklad : 4. júla 1758 bol poslaný za kaplána do Galanty. Odtiaľ 9. januára 1759 do Zbehov. 26. septembra 1760 bol ustanovený za farára v Horných Šipiciach, nato 19. apríla 1765 do Žemliar, kde pracoval až do 30. mája 1775. V tom roku † 2. decembra vo veku 41 rokov. Je pochovaný vo farskom kostole.